|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Z dziejów leksykografii polsko-żydowskiej – czyli o potrzebie stworzenia nowego słownika dla Polaków
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jidyszland – polskie przestrzenie
Redaktor(zy) publikacji red. Geller, Ewa; red. Polit, Monika
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 85-103
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe leksykografia; język; jidysz; słownik
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:55:52
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Sitarz, Magdalena
Tytuł יידישע און פוילישע שפריכֿווערטער [Jidisze un pojlisze szprichwerter]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Oksforder Yiddish
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 117-128
Rok 1991 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe jidysz; polski; słownik
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 16:53:43
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu