|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Wątek żydowski w badaniach nad Mickiewiczem
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
Redaktor(zy) publikacji red. Trojanowicz, Zofia; red. Przychodniak, Zbigniew
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 419-450
Rok 1998 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Poznań Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Adam Mickiewicz; stan badań
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:16:12
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Mrozek, Andrzej; Pilarczyk, Krzysztof
Tytuł Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce [Sixty Years of the Qumran Science in Poland]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 185-199
Rok 2007 Numer tomu 10 Zeszyt 2(20)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Qumran; stan badań
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:27:04
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Muchowski, Piotr
Tytuł Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran [Two Key Research Issues in the Studies on Biblical Manuscripts form Qumran]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 27-43
Rok 2001 Numer tomu 4 Zeszyt 1-2(7-8)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; Qumran; stan badań
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:27:54
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Cmentarze i nagrobki żydowskie w Polsce – zarys zagadnień badawczych
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ruch Biblijny i Liturgiczny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 279-285
Rok 2002 Numer tomu 55 Zeszyt 4
Tytuł tomu