|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Anioł w literaturze i kulturze
Redaktor(zy) publikacji red. Ługowska, Jolanta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 71-77
Rok 2005 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wrocław Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe sztuka; symbolika; tradycja; Bóg; anioł; smok
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 22:03:52
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Fabulous Beasts and Their Symbolic Meaning in Jewish Art
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo The Proceedings of the Tenth „Sefer” Annual International Conference on Jewish Studies
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 161-168
Rok 2003 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Moscow Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe cmentarz; sztuka; symbolika
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:13:26
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł I simboli ebraici: il Magen David
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo I simboli ebraici
Redaktor(zy) publikacji red. Garribba, Pupa
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 47-58
Rok 2000 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Roma Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Gwiazda Dawida; symbolika
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:26:41
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Szkołut, Paweł
Tytuł The Eagle as the Symbol of Divine Presence and Protection in Ancient Jewish Art [Orzeł jako symbol boskiej obecności i opieki w starożytnej sztuce żydowskiej]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 1-11
Rok 2002 Numer tomu 5 Zeszyt 1(9)
Tytuł tomu