|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Żydzi w okresie zaborów
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Atlas historii Żydów polskich
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 155-245
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe zabory
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:08:00
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu