|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Anti-Semitic discourse in Polish nationalistic weeklies between 1918-1939
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Jewish Affairs
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 191-197
Rok 2006 Numer tomu 36 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm; XX w.; prasa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:34:46
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The image of the Warsaw Pogrom of 1881 in late nineteenth-century Polish Literature
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Jewish Affairs
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 145-157
Rok 2010 Numer tomu 40 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Warszawa; XIX w.; pogromy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:42:43
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Jewish Affairs
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 153-166
Rok 2009 Numer tomu 39 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Będzin; chasydyzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:24:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Language, Ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860’s
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Jewish Affairs
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 21-40
Rok 2004 Numer tomu 34 Zeszyt