|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Tożsamość narodowa Żydów w monarchii habsburskiej ery konstytucyjnej a ich wybory kulturowo-językowe
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Język a tożsamość narodowa. Slavica
Redaktor(zy) publikacji red. Bobrownicka, Maria
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 221-256
Rok 2000 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Austria; Habsburgowie; tożsamość; Austria
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:02:08
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu