|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Ochmann, Jerzy
Tytuł Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin
Redaktor(zy) publikacji red. Olczyk, Maciej; red. Radecki, Waldemar
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 375-385
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Gniezno Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe dialog żydowsko-chrześcijański; Yehasjahu Leibowitz
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:22:24
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Szczerbiński, Waldemar
Tytuł Cywilizacja jidysz – judaizm w chrześcijańskiej Europie Środkowo-Wschodniej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin
Redaktor(zy) publikacji red. Olczyk, Maciej; red. Radecki, Waldemar
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 633-640
Rok 2010 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Gniezno Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Europa Środkowo-Wschodnia; judaizm; jidysz; chrześcijaństwo
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:51:26
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu