|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł The Importance of Being Beautiful. Warsaw Jews and Their Aesthetic Declarations in the Second Half of the 19th Century
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 76-96
Rok 2006 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Warszawa; XIX w.; akulturacja; asymilacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:17:01
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu