|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up)
Tytuł W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 269
Rok 1999 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Tikkun Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe kryptochrześcijanie; Rzeczpospolita; XVIII w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł., przedm., oprac. Doktór, Jan
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-26 Czas modyfikacji 20:20:56
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu