|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Burg, Josif
Tytuł Okruchy
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 189
Rok 2001 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Pogranicze Miejsce wydania Sejny Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; jidysz; ZSRR; Holokaust; komunizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) tł., wyb., oprac. Ruta, Magdalena
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-27 Czas utworzenia 21:25:59
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:43:07
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu