|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Friedrich, Agnieszka
Tytuł The Impact of German Anti-Semitic Press on the Polish Weekly “Rola”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Five Hundred Years of Jew-Hatred and Anti-Semitism in German Press: Manifestations and Reactions
Redaktor(zy) publikacji red. Nagel, Michael; red. Zimmermann, Moshe
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 273-282
Rok 2013 Numer tomu 1 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Brema Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm; prasa; „Rola”; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:56:23
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu