|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł Navigating between Tradition and Modernity. Warsaw ‘Progressive’ Jews Facing Jewish and Gentile Criticism (1855-1905)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity
Redaktor(zy) publikacji red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Jurgita; red. Lempertienė, Larisa
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 310-318
Rok 2006 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Vilnius Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Warszawa; XIX w.; akulturacja; asymilacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 22:04:16
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu