|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Eva – Maria – Magdalene. Fallstudien zur Umdeutung biblischer Frauenfiguren in der Literatur des 20. Jahrhunderts
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag
Redaktor(zy) publikacji red. Dębski, Antoni; red. Lipiński, Krzysztof
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 207-220
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; literatura; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:24:32
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu