|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Ochmann, Jerzy
Tytuł Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Etyka a prawo i praworządność
Redaktor(zy) publikacji red. Pawlica, Jan
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 125-137
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe etyka; prawo; judaizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:55:46
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu