|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł „Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789-1830
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków
Redaktor(zy) publikacji red. Borkowska, Grażyna; red. Rudkowska, Magdalena
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 9-42
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XVIII w.; XIX w.; asymilacja; chrześcijanie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:14:28
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu