|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Anti-Semitic discourse in Polish nationalistic weeklies between 1918-1939
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo East European Jewish Affairs
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 191-197
Rok 2006 Numer tomu 36 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm; XX w.; prasa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:34:46
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu