|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Uprawnienia i powinności wyznawców judaizmu w świetle prawa żydowskiego w Koronie w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Historyczne
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 461-479
Rok 1992 Numer tomu 35 Zeszyt 4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Korona; I Rzeczpospolita; miasto; gmina; prawo; przywileje
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:45:17
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu