|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł ‘For Zion’s Sake I Will Not Rest’. The London Society For Promoting Christianity Among The Jews And Its 19th-Century Missionary Periodicals
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Church History: Studies in Christianity and Culture
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 381-387
Rok 2013 Numer tomu 82 Zeszyt 2
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Londyn; XIX w.; chrześcijaństwo; misje; konwersja; prasa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 17:18:53
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu