|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polin
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 31-48
Rok 2011 Numer tomu 24 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje rozszerzona wersja
Streszczenie
Słowa kluczowe oświecenie; reforma
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 18:29:52
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu