|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Jewish History
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 399-434
Rok 2013 Numer tomu 27 Zeszyt 2-4
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje rozszerzona wersja
Streszczenie
Słowa kluczowe chasydyzm; kobiety; sekty
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:01:18
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu