|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Rączy, Elżbieta
Tytuł Przygotowania władz okupacyjnych w Holandii do deportacji Żydów [The Preparation of the Occupation Authorities in Holland to the Deportation of Jews]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 101-143
Rok 2005 Numer tomu 8 Zeszyt 1-2(15-16)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Holandia; deportacje; okupacja; Niemcy
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:26:34
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu