|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Domagalska, Małgorzata
Tytuł Meandrańskie świnezje. Skamander w opinii publicystów „Myśli Narodowej”
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Żydzi w literaturze. Materiały XII konferencji pracowników naukowych i studentów
Redaktor(zy) publikacji red. Szawerna-Dyrszka, Anna; red. Tramer, Maciej
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 105-121
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Katowice Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe „Myśl Narodowa”; Skamander; poezja; antysemityzm, prasa
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:34:17
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu