|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Asz, Szolem
Tytuł Dramaty. Wybór
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 273
Rok 2013 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie Miejsce wydania Kutno Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Szalom Asz; Szolem Asz; dramaty
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) Kuligowska-Korzeniewska, Anna; Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:23:23
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu