|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 214
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe tożsamość; literatura; język
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:19:25
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Korzenie agresji: antysemityzm bez Żydów
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu Zjednoczonej Europy
Redaktor(zy) publikacji red. Zięba, Stanisław
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 285-291
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe antysemityzm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:18:19
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Judaica w zbiorach UMCS
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin – Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r.
Redaktor(zy) publikacji red. Krawczyk, Antoni; red. Józefowicz-Wisińska, Elżbieta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 431-439
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe judaika; Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie; Lublin
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:49:23
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Jedno niebo – różne wiary?
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Słowo pojednania. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego
Redaktor(zy) publikacji red. Warzecha, Julian
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 605-612
Rok 2004 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca