web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Bejda, Wojciech Epafrodyt i Józef Flawiusz – rzecz o prywatnym mecenacie czasów trudnych [Epaphroditos and Josephus Flavius – The Question of a Private Hard Times Patronage] 2008 Studia Judaica 11