web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Grinberg, Daniel Nineteenth Century Sound Recordings of Historical Importance [Dziewiętnastowieczne nagrania dźwiękowe o znaczeniu historycznym] 2002 Studia Judaica 5
Grinberg, Daniel Problem żydowski w Europie XIX wieku [The Jewish Problem in Europe in 19th Century] 2000 Studia Judaica 3
Grinberg, Daniel Fenomen historiografii żydowskiej w II Rzeczypospolitej [Phenomenon of Jewish Historiography in the Second Polish Republic] 1998 Studia Judaica 1