web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Krupa, Jacek Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej za panowania Augusta II wobec problemu zatrudniania przez Żydów czeladzi chrześcijańskiej (1697-1733) [Dietines in Polish-Lithuanian Commonwealth during the Reign of August II in the Face of Employing Christian Servants by Jews (1697-1733)] 1999 Studia Judaica 2