web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lipiński, Edward Najstarsza inskrypcja hebrajska [The Oldest Hebrew Inscription] 2011 Studia Judaica 14
Lipiński, Edward Utajone tikkune soferim i domniemane atbasz. Z badań nad tekstem Biblii Hebrajskiej [Hidden tikkune soferim and an Assumed atbash] 2010 Studia Judaica 13
Lipiński, Edward Governors and High Priests of Samaria and Jerusalem in the Persian Period [Gubernatorzy i arcykapłani Samarii i Jerozolimy w epoce perskiej] 2010 Studia Judaica 13
Lipiński, Edward Od ideologii królewskiej do mesjanizmu epoki hasmonejskiej [From Royal Ideology to the Messianism of the Hasmonaean Period] 2009 Studia Judaica 12
Lipiński, Edward Pandera and Stada [Pandera i Stada] 2008 Studia Judaica 11