web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lisek, Joanna Orhodox Yiddishism in „Beys Yakov” Magazine in the Context of Religious Jewish Feminism in Poland 2013 Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective
Lisek, Joanna „З усіх мужчин я – наймужніша” Хана Левіна поетеса феміністка 2013 Егупець 22
Lisek, Joanna „Поміж чоловіків – я своя людина” – гендерні аспекті Хани Левіної 2013 Лепта
Lisek, Joanna „Przy klatce lwa zrzucamy brzemię płci” – genderowe aspekty jidyszowej poezji kobiet 2012 Oblicza płci. Literatura
Lisek, Joanna „Dos loszn fun jidiszkajt” – ortodoksyjny jidyszyzm na łamach „Bejs Jakow” w kontekście religijnego feminizmu żydowskiego w Polsce 2012 Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)
Lisek, Joanna Feminist Discourse in Women’s Yiddish Press in Poland 2010 PaRDeS: Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien
Lisek, Joanna From the Jewish Pope to ger Tsedek, the Righteous Convert: The Motif of religious Conversion in Yiddish Literature 2010 Pinkas. Culture and History of East European Jewry 3
Lisek, Joanna „Wszystkich zabrali. Zostałam Sama jedna. Bez nikogo”. Dziennik intymny Fryderyki Brück ze Stanisławowa 2010 Zagłada Żydów. Studia i materiały 6
Lisek, Joanna Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet 2009 Kwartalnik Historii Żydów
Lisek, Joanna „Z przeklętego jesteśmy pokolenia”. Żydowska grupa Jung Wilne i wileńskie Żagary 2009 Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Lisek, Joanna Teatras 2009 Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas
Lisek, Joanna Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Lisek, Joanna Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa) 2008 Literatura Ludowa
Lisek, Joanna Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz 2008 Pamiętnik Literacki
Lisek, Joanna Jung Wilne – żydowskie Żagary? 2007 Wilno literackie na styku kultur