web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Marcinkowski, Roman Luigi Chiarini (1789-1832) – an Anti-Judaistic Reformer of Judaism [Luigi Chiarini (1789-1832) – antyjudaistyczny reformator judaizmu] 2004 Studia Judaica 7
Marcinkowski, Roman Jews in Eastern Galicia in the Light of The Memoirs of Dov Ber of Bolekhov [Żydzi we wschodniej Galicji w świetle Pamiętników Dowa Bera z Bolechowa] 2002 Studia Judaica 5
Marcinkowski, Roman Kobieta i mężczyzna w ujęciu Talmudu [A Woman and a Man in the Light of the Talmud] 2002 Studia Judaica