web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Mazur, Jerzy The Late Medieval Jewish Settlement in Red Ruthenia. The Case of Krosno [Osadnictwo żydowskie w późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej. Przykład Krosna] 2010 Studia Judaica 13