web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Jasnos, Renata; Mrozek, Andrzej Diversi ambienti dell’uso di scrittura indicati nella Bibbia ebraica [Użycie pisma w różnych środowiskach według Biblii Hebrajskiej] 2010 Studia Judaica 13
Mrozek, Andrzej Il dualismo statale d’Israele e di Giuda nel pensiero deuteronomista (X–VIII secolo av.C.) [Dualizm państwowy Izraela i Judy w koncepcji deuteronomisty (X-VIII wiek p.n.e.)] 2008 Studia Judaica 11
Mrozek, Andrzej; Pilarczyk, Krzysztof Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce [Sixty Years of the Qumran Science in Poland] 2007 Studia Judaica 10