web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Muchowski, Piotr Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran [Two Key Research Issues in the Studies on Biblical Manuscripts form Qumran] 2001 Studia Judaica 4