web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sikora, Tomasz Wstręt i śmierć socjogenna w Biblii Hebrajskiej. Prolegomena [Disgust and Sudden Unexpected Death Syndrome in Hebrew Bible. Prolegomena] 2011 Studia Judaica 14
Sikora, Tomasz Cara’at – problem interpretacji. Księga kapłańska 13-14 [Tsara‘At – The Problem of Interpretation Book of Leviticus 13-14] 2009 Studia Judaica 12
Sikora, Tomasz Symbolika barw w mistyce żydowskiej. Prolegomena [The Symbolism of Colours in Jewish Mystique] 2003 Studia Judaica 6
Sikora, Tomasz Midrash and Semiotics – some Considerations on the Case of R. Natan Nata Spira of Cracow [Midrasz i semiotyka – kilka uwag dotyczących rab. Natana Naty Spiry z Krakowa] 1999 Studia Judaica 2