web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Singer, Isaac Bashevis Szatan w Goraju 2004
Singer, Isaac Bashevis Spinoza z ulicy Rynkowej 2003
Singer, Isaac Bashevis Grosiki na raj i inne opowiadania 2001
Singer, Isaac Bashevis Szatan w Goraju 1999
Singer, Isaac Bashevis Spinoza z ulicy Rynkowej 1995
Singer, Isaac Bashevis Szatan w Goraju 1995
Singer, Isaac Bashevis Późna miłość 1993