web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Szyndler, Artur „Czuje się wolność w sercu, a myśl ulatuje do ojczyzny”. Żydowskie organizacje skautowe w międzywojennym Oświęcimiu 2011 Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce
Szyndler, Artur “It is high time that the emigration problem will be solved finally”: Leon Schönker and His Plan for Jewish Emigration from the Katowice District 2010 Yad Vashem Studies 39
Szyndler, Artur Leon Schönker i jego plan emigracji Żydów z rejencji katowickiej z końca 1939 roku [Leon Schönker and His Plan of Emigration of Jews from Katowice Regency at the End of 1939] 2009 Studia Judaica 12
Szyndler, Artur Der nationalsozialistische Mythos von Blut und Rasse und seine Wurzeln 2008 Hefte von Auschwitz 23
Szyndler, Artur Status prawny izraelickiej gminy wyznaniowej w Oświęcimiu w latach 1890-1927 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Szyndler, Artur Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVI-XVIII (do roku 1772). Zarys problematyki [Jewish Settlement in Oświęcim in the 16th-18th Centuries (until 1772)] 2002 Studia Judaica
Szyndler, Artur Nazistowski mit krwi i rasy i jego korzenie 2002 Zeszyty Oświęcimskie 23