web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Tomaszewski, Jerzy Żydzi polscy w Lipsku w latach 1928-1938 [Polish Jews in Leipzig, 1928-1938] 2007 Studia Judaica 10
Tomaszewski, Jerzy What Did the British Embassy in Warsaw Know about Brichah? [Co wiedziała o bricha ambasada brytyjska w Warszawie?] 2002 Studia Judaica 5