web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wróbel, Mirosław, S. Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna 2013
Wróbel, Mirosław, S. Studia z Ewangelii Janowej 2009
Wróbel, Mirosław, S. Antyjudaizm, a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu 2005
Wróbel, Mirosław, S. Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context 2005
Wróbel, Mirosław, S. Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2) 2002