web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku. Reinterpretacja 2004 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 59
Wodziński, Marcin „Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim 2001 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 56
Wodziński, Marcin Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku 2000 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55
Wodziński, Marcin Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu 1994 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 48