web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ochmann, Jerzy Pewne aspekty autokreacji w rozwoju narodu żydowskiego 1995 Autokreacja człowieka – między wolnością a zniewoleniem