web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ochmann, Jerzy Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie 1997 Etyka a prawo i praworządność