web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sroka, Łukasz Tomasz Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty 2011 Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badaƄ 2