web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kłańska, Maria Tożsamość narodowa Żydów w monarchii habsburskiej ery konstytucyjnej a ich wybory kulturowo-językowe 2000 Język a tożsamość narodowa. Slavica