web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Lisek, Joanna Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Ruta, Magdalena Z dziejów leksykografii polsko-żydowskiej – czyli o potrzebie stworzenia nowego słownika dla Polaków 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Sitarz, Magdalena Polskie podręczniki do nauki języka jidysz – perspektywa historyczna 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Wodziński, Marcin Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie