web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Judaica w zbiorach UMCS 2004 Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin – Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r.