web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kozińska-Witt, Hanna Żydzi w poznańskiej Radzie Miejskiej. Uwagi wstępne 2008 Studia Historica Slavo-Germanica 28
Makowski, Krzysztof A. Polscy i niemieccy historycy o porozbiorowych dziejach Żydów w Poznańskiem 2011 Studia Historica Slavo-Germanica 28