web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej 2002 Studia Historyczne 45
Gąsiorowski, Stefan Uprawnienia i powinności wyznawców judaizmu w świetle prawa żydowskiego w Koronie w XVI i pierwszej połowie XVII wieku 1992 Studia Historyczne 35
Patek, Artur Żydowska „emigracja turystyczna” z Polski do Palestyny w 1939 roku – dokumenty 2011 Studia Historyczne 54
Patek, Artur Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej 1996 Studia Historyczne 39