web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wróbel, Mirosław S. Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w 2011 Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 8