web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
The Jews in Poland 1992 1
Adamczyk-Garbowska, Monika; Budurowycz, Bohdan Galicja w twórczości Brunona Schulza 1992 Bruno Schulz. In Memoriam
Adamczyk-Garbowska, Monika; Kuryluk, Ewa Gąsienicowy powóz, czyli przejażdżka Brunona Schulza w przyszłość przeszłości 1992 Bruno Schulz. In Memoriam
Doktór, Jan Jacob Frank und sein messianisches Reich 1992 Kairos. Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie. Neue Folge
Gąsiorowski, Stefan Uprawnienia i powinności wyznawców judaizmu w świetle prawa żydowskiego w Koronie w XVI i pierwszej połowie XVII wieku 1992 Studia Historyczne 35
Kozińska-Witt, Hanna Das „Judenverbesserungsprogramm“ von Ludwik Gumplowicz in der Krakauer Tageszeitung „Kraj“ 1992 Newsletter. Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich
Kozińska-Witt, Hanna Asymilacja po krakowsku. Przypadek Ludwika Gumplowicza 1992 Teksty Drugie
Kłańska, Maria In der Diaspora unter den Fremden. Die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden im Spiegel ostjüdischer Autobiographien in der deutschen Sprache 1992 Die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den jüdischen Gemeinden in Polen und Deutschland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert
Makowski, Krzysztof A. Verzeichnis der israelitischen Absolventen von Gymnasien im Großherzogtum Posen in den Jahren 1815-1848 1992 Nordost-Archiv, NF 1
Quercioli Mincer, Laura Letteratura ebraica 1986-1990, con una ricerca sulla letteratura dell’Europa Orientale 1992 La cultura ebraica nell’editoria italiana, 1955-1990
Quercioli Mincer, Laura Postfazione 1992 La guerra degli ebrei
Quercioli Mincer, Laura Jewish Themes in ‘The Beautiful Mrs. Seidenman’ by Andrzej Szczypiorski 1992 Polin 7
Sitarz, Magdalena Z dziejów jidysz – jednego z języków żydowskich. Wprowadzenie do nauki języka dla szkół wyższych 1992
Sitarz, Magdalena Some Problems of Yiddish-Polish Pareomiology 1992 The Jews in Poland 1
Wodziński, Marcin Epitafia hebrajskie z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej 1992 Annales Silesiae 22