web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995 1997
Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka 1997 1
Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka 1997 2
Adamczyk-Garbowska, Monika Julian Stryjkowski: 1905-1996 1997 Polin 11
Adamczyk-Garbowska, Monika I. B. Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee 1997 Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History
Adamczyk-Garbowska, Monika Chone Shmeruk – In memoriam 1997 Tygodnik Powszechny
Doktór, Jan Jakub Frank, a Jewish Heresiarch and his Messianic Doctrine 1997 Acta Poloniae Historica 76
Gąsiorowski, Stefan Sirkes (Serkes) Joel zw. Bach (1561-1640) 1997 Polski Słownik Biograficzny 37
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami gmin żydowskich na ziemi lwowskiej w XVII i XVIII wieku 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995
Kozińska-Witt, Hanna Die Reformjuden in der polnischen Geschichtsschreibung – eine Bestandsaufnahme 1997 Frankfurter Judaistische Beiträge 24
Kłańska, Maria Zwischen den Kulturen. Zur ostjüdischen Identitätsproblematik in Russland in Pauline Wengeroffs Autobiographie Memoiren einer Großmutter 1997 Literatur im Kulturgrenzraum 3
Kłańska, Maria Biblische Motive im Schaffen Rose Ausländers. Versuch einer ersten Bestandsaufnahme 1997 „Durch aubenteuer muess man wagen vil“. Festschrift für Anton Schwob zum 60. Geburtstag
Makowski, Krzysztof A. Judaika w zbiorach Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze – refleksje z podróży badawczej 1997 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej. Peryferie filozofii żydowskiej 1997 6
Ochmann, Jerzy Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie 1997 Etyka a prawo i praworządność